‘Waarom doe je nu niet gewoon wat ik je vraag?!’

Iedereen wil toch beter presteren en succesvol zijn? Vaak blijft het echter bij woorden en kunnen ambities en intenties niet in daden worden omgezet in effectief samenwerken. Gebrek aan inzicht in eigen gedrag en in wat nodig is om beter te presteren blijkt hiervan vaak de oorzaak te zijn. Men blijkt vaak onvoldoende in staat om de sterk veranderende werkomstandigheden het hoofd te bieden. Er wordt immers steeds meer van ons verwacht en de lat ligt hoog. Resultaten blijven vaak uit wat leidt tot spanning bij onszelf en ook bij de mensen in onze leef- en werkomgeving.

De toegenomen werkdruk en hogere eisen die men tegenwoordig aan werknemers stelt, maken het er zeker niet makkelijk op. Niet bewust communiceren is vaak het gevolg en kan zorgen voor irritaties, onbegrip of zelfs stagnatie op de werkvloer. Iedereen wil graag in harmonie met collega’s samenwerken. Door allerlei oorzaken gebeurt dit niet en de realiteit laat ons vaak zien dat er sprake kan zijn van vervreemding, zonder dat de oorzaak daarvan duidelijk is. Veel aandacht en energie gaat naar díe zaken die niet werken in plaats van daadwerkelijk zoeken naar mogelijke oplossingen.

Hoe kan dit anders?

De oplossing ligt veelal in het verbeteren en/of creëren van de verbinding binnen teams. In het begrijpen van wat wij allemaal van elkaar nodig hebben om succesvol te kunnen samenwerken.

Voor wie?

De 4 daagse training Master Your Communication is een intensieve training en speciaal ontwikkeld voor medewerkers en managers die niet voor middelmatigheid willen gaan, maar excellent willen presteren in hun werkomgeving. Je herkent de behoefte om door middel van communicatie de resultaten in samenwerking naar een excellent niveau te willen brengen.

Werkwijze

Ook in deze training laat de werkwijze zich kenmerken als dynamisch en bijzonder interactief. De aanpak is resultaatgericht en pragmatisch. De sfeer tijdens de dagen laat zich omschrijven als veilig en uitdagend tegelijk.

De 4 daagse kenmerkt zich door ervaringsgericht leren. De zeer praktische insteek zorgt ervoor dat je direct het geleerde in praktijk kunt toepassen. Korte stukken theorie worden afgewisseld met actief experimenteren, reflecteren & leren van en met elkaar. Je werkt met persoonlijke vraagstukken. Resultaat: een houding én vaardigheden waarmee je verschil maakt en doelen realiseert.

Je werkt met een Persoonlijk Actieplan. Dit vormt de rode draad gedurende jouw training en zorgt voor de vertaalslag naar en borging in de praktijk.

Programma

Dit uiterst effectieve programma van 4 dagen zorgt ervoor dat je als deelnemer werkelijk àlle gereedschappen in handen hebt om op constructieve wijze bij te dragen aan een effectieve werkomgeving waarin gezamenlijke doelstellingen gedragen én behaald worden.

De pijlers van het programma worden gevormd door:

 • Inzicht in je eigen drijfveren, wat motiveert jouw in je handelen en wat betekent dit voor jouw manier van communiceren?

 • Inzicht in de onuitgesproken en – vaak onbewuste – behoeften van de ander en hoe daar effectief mee om te gaan

 • Leren beheersen van technieken in conflictsituaties en technieken waarbij je effectief om leert gaan met teleurstellingen

 • Je leert hoe je inzicht in je eigen verwachtingen en de verwachtingen van een ander kunt creëren

 • Verbreding en verdieping van kennis en ervaring met communicatiestijlen

Resultaat

Deelnemers zien op welke wijze zij hun eigen talenten en potentieel volop kunnen benutten. Hierdoor zijn ze uiteindelijk in staat om grensverleggend te opereren en eigen prestaties naar een aanzienlijk hoger niveau brengen. Thema’s die onder andere aan bod komen zijn communicatietechnieken, verwachtingmanagement en oplossingsgericht werken. Naast het zakelijke nut van de training ervaren deelnemers vaak ook een zeer positieve uitwerking op het privé leven. Een persoonlijk actieplan vormt de basis om ook ná de training direct aan de slag te gaan.

Resultaten na het volgen van de training Master Your Communication:

 • In staat om de impact & invloed van je communicatie aanzienlijk te vergroten

 • Bewust van de invloed van non-verbale communicatie op je uitstraling

 • Sterk vermogen oplossingsgericht te communiceren: wat heeft de ander van mij nodig?

 • Sneller inzicht en handelen bij probleemsituaties en deze ombuigen naar mogelijkheden

 • Op een constructieve manier samenwerking creëren

 • Het vermogen om op een proactieve manier relaties te verbeteren

 • Hogere productiviteit: meer bereiken in minder tijd

 • Meer zelfvertrouwen, ook in contact met anderen

 • Meer initiatief en verantwoordelijkheid nemen

 • Daadkrachtiger reageren in lastige situaties

 • Loslaten van spanningen vanuit het verleden, veroorzaakt door communicatie stoornissen

 • Groter relativeringsvermogen waardoor minder spanning en conflicten …

 • … en dus meer plezier

 • Minimaliseren van teleurstellingen bij anderen door doelgerichte en persoonlijke communicatie

 • Verhoging omzet door effectievere (klant-)relaties

 • Effectievere samenwerking met collega´s, leidinggevenden en medewerkers

 • Lager ziekteverzuim als gevolg van (eerder) bespreken van irritaties en conflicten

Zo ervaren klanten deze training:

“Ik pas nog dagelijks het door jou geleerde toe… Wat mede heeft geresulteerd in dat ik de best presterende verkoper van het bedrijf ben”

J. de Jonge

“Buitengewoon waardevol. Misschien nog wel het meeste omdat je met mensen samen bent die willen leren en willen leren van elkaar . Die ervaring beleven, in combinatie met communicatie cq intermenselijk contact, met welwillende mensen, is top. Jouw wijze van benadering en presentatie vind ik daarbij inspirerend!”

Gerard. E.

“Hiermee heb je goud in handen. Dit moet iedere leidinggevende weten. Verbluffend simpel maar buitengewoon effectief”

R. van Schayk

Spreekt dit je aan?

Klik dan op een van onderstaande boxen