Disclaimer

Roodzant Training, Coaching & Advies – Disclaimer 01012016

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle onderdelen van deze website
www.carolienroodzant.nl en van de website www.businesscoach.carolienroodzant.nl, op de blogs, nieuwsbrieven en emails van Roodzant Training, Coaching & Advies.

Roodzant Training, Coaching & Advies is eigenaar en uitgever van deze websites en van de informatie die op deze websites wordt aangeboden. Roodzant Training, Coaching & Advies is gevestigd in Almere en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord West-Holland onder nummer 3712942.

Wij verzoeken je om deze disclaimer aandachtig door te lezen. Door het gebruiken/bezoeken van deze website stem je  in met de bepalingen van deze disclaimer.

Gegevens voor algemene informatie
De gegevens op deze site zijn bedoeld voor algemene informatie. Het gebruik van de aangeboden informatie is te allen tijde voor eigen rekening en risico. Aan alle op deze website aangeboden informatie of van deze website te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Roodzant Training, Coaching & Advies geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. Roodzant Training, Coaching & Advies heeft deze website met zeer grote zorg samengesteld. Met even veel zorg wordt deze website door Roodzant Training, Coaching & Advies onderhouden. We beseffen echter dat er informatie op deze website kan staan die niet correct is. Daarvoor bieden wij je op voorhand onze excuses aan. Graag horen wij van je om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd, verwijderd en/of aangepast.

Wijzigen website
Roodzant Training, Coaching & Advies kan niet instaan voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. Roodzant Training, Coaching & Advies mag de website en de gegevens op deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Roodzant Training, Coaching & Advies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Informatie van derden
Op de website van Roodzant Training, Coaching & Advies kan, al dan niet door middel van logo’s of hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Roodzant Training, Coaching & Advies  beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit maar aanvaardt hiervoor echter geen enkele aansprakelijkheid.

Privacy
Roodzant Training, Coaching & Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker in welke vorm dan ook aan Roodzant Training, Coaching & Advies  verschaft,  altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door jou aan Roodzant Training, Coaching & Advies worden verstrekt via de websites of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen, het ontvangen van nieuwsbrieven en downloaden van gratis informatie. Indien je vragen hebt over de (eventuele) verwerking van jouw persoonsgegevens door Roodzant Training, Coaching & Advies, neem dan contact op met ons op.

Opslaan van informatie
Op alle materialen die op deze website worden aangeboden, waaronder tekst, logo’s en afbeeldingen rust copyright. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze materialen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roodzant Training, Coaching & Advies.

Vragen, opmerkingen en klachten
Heb je een vraag, een opmerking of een klacht over deze website? Neem dan contact met ons op via info@carolienroodzant.nl